Bạn đang ở Trang chủ >> Lốp ôtô >>> Tin tức Lốp ô tô >>> Kiến thức cơ bản về Lốp ô tô >>> Hoán chuyển lốp

Hoán chuyển lốp


Hoán chuyển lốp

Mặc dù có một số ít lái xe có khả năng tự làm công việc hoán chuyển bánh lốp. Nhưng để dễ dàng, nhanh chóng và an toàn hơn nếu để cho thợ chuyên môn làm công việc này cho bạn.

Sổ tay Hướng dẫn Sử dụng xe sẽ chỉ ra kế hoạch cũng như phương pháp hoán chuyển bánh lốp cho xe bạn. Nếu không có chỉ định lịch cụ thể, thì cứ theo nguyên tắc chung là hoán chuyển bánh mỗi 10.000 km.Các tin tức khác