Mâm Bán tải Fuel ANZA BEADLOCK D116 17 inch 6 bu lông

liên hệ
SKU: Mâm Bán tải Fuel ANZA BEADLOCK D116 17 inch 6 bu lông

Giá, thông số Mâm Bán tải Fuel ANZA BEADLOCK D116 17 inch 6 bu lông

Mâm bán tải cỡ : 17X9

PCD: 6x139.7, 6x150

Lắp các dòng bán tải trừ Nissan NAVARA