Mâm Lazang Vành SSW 15 inch 4x100 S200-ABDS-LPBR 15X6.5

liên hệ
SKU: Mâm Lazang Vành SSW 15 inch 4x100 S200-ABDS-LPBR 15X6.5

Giới thiệu tính năng Mâm Lazang Vành SSW 15 inch 4x100 S200-ABDS-LPBR 15X6.5

 lắp Vios, Honda city, Morning, I10, Toyota Corolla Altis 4 lỗ 4x100