Mâm Lazang Vành SSW 15 inch 4x100 S222-ABDS-LPBR

liên hệ
SKU: Mâm Lazang Vành SSW 15 inch 4x100 S222-ABDS-LPBR

Giới thiệu tính năng Mâm Lazang Vành SSW 15 inch 4x100 S222-ABDS-LPBR

 lắp Vios, Honda city, Morning, I10, Toyota Corolla Altis 4 lỗ 4x100